Barcelona vẫn chưa đăng ký được Kounde: Còn 7 ngày…

Barcelona vẫn chưa đăng ký được Kounde: Còn 7 ngày…

Barcelona sau khi kích hoạt đòn bẩy kinh tế thứ 4, mang về thêm được 100 triệu Euro nữa, họ đã đăng