baron trịnh

baron trịnh

Sai lầm quá lớn của Corki dẫn đến cả team chết và mất cả baron【baron trịnh】:Sai lầm quá lớn của Cork