Neymar sẽ nhớ Barcelona trong 4 tuần!Khiếu nại với vụ nổ: Tôi có một vấn đề?

Neymar sẽ nhớ Barcelona trong 4 tuần!Khiếu nại với vụ nổ: Tôi có một vấn đề?