Hà Nội FC có thêm chuyên gia phân tích thi đấu bóng đá người Hàn Quốc

Hà Nội FC có thêm chuyên gia phân tích thi đấu bóng đá người Hàn Quốc

Chuyên gia phân tích thi đấu bóng đá (Football Performance Analyst) người Hàn Quốc có tên Kim Tae-ho