Tiệc năm mới của ĐT nữ Việt Nam: Chỉ với bánh tét, mứt dừa mà vẫn vui

Tiệc năm mới của ĐT nữ Việt Nam: Chỉ với bánh tét, mứt dừa mà vẫn vui

Không được về nhà ăn tết, nơi đất khách Ấn Độ, ĐT nữ Việt Nam đã quây quần bên nhau mở tiệc ngọt ngỏ