Chủ sở hữu Trung Quốc: Tôi muốn trau dồi tiền thưởng “wu lei” để thúc đẩy trò chơi người nước ngoài sepak bola shaolin bóng đá

Chủ sở hữu Trung Quốc: Tôi muốn trau dồi tiền thưởng “wu lei” hơn để thúc đẩy người nước ngoài nhận được tiền thưởng [trò chơi sepak bola shaolin bóng đá]: Granada, hai tuổi, kết thúc vào mùa giải 2018-2019.