V.League tiếp tục hoãn vô thời hạn, Cúp Quốc gia 2020 chốt kế hoạch thi đấu trở lại

V.League tiếp tục hoãn vô thời hạn, Cúp Quốc gia 2020 chốt kế hoạch thi đấu trở lại

Theo thông tin do Bộ Y tế cung cấp về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, tính từ 6 giờ ngày 1