HLV Honda phô diễn kỹ thuật với các học trò trong buổi tập

HLV Honda phô diễn kỹ thuật với các học trò trong buổi tập

HLV Keisuke Honda thể hiện kỹ thuật với bóng trong khi đợi các học trò thay đồ ra sân tập trungTrong