Nơi an nghỉ cuối cùng của Diego Maradona

Nơi an nghỉ cuối cùng của Diego Maradona

Gia đình Diego Maradona chọn nghĩa trang Bella Vista Garden làm nơi an nghỉ cho huyền thoại bóng đá.