Đánh bật Kepa, Mendy đang chứng minh mình là bản hợp đồng số một của Chelsea

Đánh bật Kepa, Mendy đang chứng minh mình là bản hợp đồng số một của Chelsea

Cho đến lúc này, hầu hết các bản hợp đồng bom tấn của Chelsea ở hè vừa rồi đều chưa mang lại ảnh hưở