MU thay 5 HLV trong 9 năm: Mòn mỏi chờ "Klopp – Guardiola mới" tìm lại hào quang

MU thay 5 HLV trong 9 năm: Mòn mỏi chờ "Klopp – Guardiola mới" tìm lại hào quang

MU đang tìm kiếm HLV lâu dài thứ 5 trong vòng 9 năm với mục tiêu đư