“Hoàng đế” bóng đá thế giới chấn chỉnh Oezil: “Hát quốc ca luôn có ích hơn nhai kẹo cao su”

“Hoàng đế” bóng đá thế giới chấn chỉnh Oezil: “Hát quốc ca luôn có ích hơn nhai kẹo cao su”

“Nhìn từ bên ngoài, có cảm giác khát khao chiến thắng vì lý do nào đó đã suy giảm sau bốn năm kể t