Phải chăng Gareth Southgate đã tìm ra ‘chân ái’ trên hàng công của ĐT Anh?

Phải chăng Gareth Southgate đã tìm ra ‘chân ái’ trên hàng công của ĐT Anh?

Thuyền trưởng của ĐT Anh đã thực hiện vài sự điều chỉnh trên hàng công và liệu ông đã tìm ra được bộ