Tạm biệt Courtois, “cục nợ” rắc rối của Chelsea

Tạm biệt Courtois, “cục nợ” rắc rối của Chelsea

Chelsea tung clip chia tay Courtois.Thibaut Courtois là một thủ môn thuộc hàng top thế giới lúc này.