Huấn luyện viên từng vô địch futsal Châu Á dẫn dắt câu lạc bộ Thái Sơn Bắc

Huấn luyện viên từng vô địch futsal Châu Á dẫn dắt câu lạc bộ Thái Sơn Bắc

Victor Acosta Garcia (sinh năm 1965 tại thành phố Sao Paulo, Brazil) từng chơi futsal tại Clube Atle