Thấy gì sau chiến thắng đầu tay của Erik Ten Hag tại MU?

Thấy gì sau chiến thắng đầu tay của Erik Ten Hag tại MU?

Erik Ten Hag đã có màn ra mắt MU không thể tuyệt với hơn khi có ch