Ký kết biên bản ghi nhớ để tổ chức sự kiện Muscle Mania tại Việt Nam

Ký kết biên bản ghi nhớ để tổ chức sự kiện Muscle Mania tại Việt Nam

Tham dự buổi lễ ký kết này có ông Nguyễn Hồng Minh, Phó chủ tịch Liên đoàn Cử tạ & Thể hình Việt Nam