Chủ tịch Paris+Giám đốc phải đối mặt với hình phạt nặng nề của bóng đá châu Âu!Tôi cũng muốn Real Madrid xóa đội video đã thắng trận bóng đá là

Chủ tịch Paris+Giám đốc đối mặt với hình phạt của Euzu!Tôi cũng muốn Real Madrid xóa video [Tim Yang Memenangkan Prtandingan Sepak Bola Adalah]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 10 tháng 3: