Người Việt đầu tiên chạy hơn 42 km trên sân thượng chung cư: Dân mạng bái phục, đòi ghi sách kỷ lục Guinness

Người Việt đầu tiên chạy hơn 42 km trên sân thượng chung cư: Dân mạng bái phục, đòi ghi sách kỷ lục Guinness

Chiều dài của sân thượng chỉ có 25m nên tính ra anh phải quay khoảng 860 vòng mới hoàn thành quãng đ